Съсели - сънливци

Съсел - сънливец

Сънливците по известни сред населението като съсели са гризачи, който приличат на кръстоска между плъх и катерица. Тялото и главата на един съсел много наподобяват това на плъх, но е покрито с кафеникава или бежова козина. Съселите имат рунтава опашка наподобяваща тази на катерицата. Естественият ареал на тези гризачи са гористите местности, хралупите на дърветата, а много често навестяват и покривните пространства в жилищните сгради намиращи се в близост до горска растителност.

В България се срещат главно три вида сънливци (съсели): горски сънливец, обикновен сънливец и лешников сънливец. Името на сънливците идва от факта, че спят дълъг зимен сън от средата на месец ноември до началото на месец май. Преди да заспят зимен сън съливците изяждат огромно количество храна, чрез която набавят нужната на тялото си енергия под формата на телесни мазнини. Предпочитаната от сънливца храна са ядките, зърнените култури и някои плодове. Съселите живеят в семейства от по няколко индивида и обичат много да си играят. Раждат до два пъти в годината от 4 до 6 малки. На големина заедно с опашкта си средно достигат до 40 см. и тегло до 200 гр. Сънливците са много бързи, подвижни и интелигентни животни. Добри катерачи са и са много труден за борба вредител.


Премахване на съсел (сънливец)

Разлики между съсели (сънливци) и катерици