Гризачи. Борба с гризачи.

Гризачи. Борба с гризачите.

Една от най - често срещаните грешки при борбата с гризачите и в частност борба срещу плъховете е неправилното залагане на родентициди (препарати за борба с гризачи – плъхове, мишки и т.н.). Повечето хора не знаят някои малки детайли за правилното водене на борбата срещу гризачите и пренебрегват факта, че плъховете са изключително ителигенти и предпазливи животни, които живеят в строга семейна йерархия.

Друг основен проблем е неправилният подбор на препарати за гризачи. Нашият дългогодишен опит в борбата с различните видове гризачи е доказал, че правилният подбор на препарати е толкова важен, колкото и самото им залагане. Ето защо в зависимост от конкретния случаи ние предлагаме и прилагаме индивидуален подход при унищожаването на гризачи, били те плъхове, мишки, сънливци (съсели) и т.н.

Борбата с гризачите понякога е изключително трудна и изисква специфични познания за начинът им на живот, които ние отлично сме изучили и умело използваме за да ги премахмен за дълго време от вашето жилище или търговски обект.