Мухи. Борба с мухи. Унищожаване на мухи

Как да ограничим популациите от мухи ?

1. Важно при контрола и борбата с мухите е правилното съхраняване на оставените от нас хранителни отпадъци, тъй като чрез ограничаване достапът им до храна се ограничава и броят на тези досадни насекоми. Заради това затваряте кошчета за боклук плътно или изхвърляте хранителнбите отпадъци в плътни непропускащи пликове.

2. Добър ефект има и когато се поставят мрежи против насекоми на прозорците и вратите или пък просто не ги дръжте дълго време отворени.