Мухи. Борба с мухи. Унищожаване на мухи

Видове мухи. Местообитание на мухите. Болести пренасяни от мухите.

Мухите се делят на две групи: синантопни и синбовилни мухи.

- Синантропните мухи живеят в близост до човека и жилището му. В България те са около 70 вида.

- Синбовилните мухи се свързват с хората чрез домашните любимци, като у нас се срещат над 30 вида.

Мухите са насекоми които се хранят с разложени материали от растителен и животински произход, които в повечето случаи са в следствие живота на самите нас. Поколението на мухите също се излюпва и прехранват с нашите отпадъци.

Мухите са преносители на редица заболявания,част от които те пренасят чрез тялото си или чрез своите изпражнения.Повечето от болествотворните причинители,които мухите разпространяват преживяват само няколко часа върху тялото им,докато вътре в мухата преживяват до няколко дни.Голяма част от болествотворните причинители мухите разнасят като прелитат от едно място на друго или като повръщат част от погълната храна на различни места.

Едни от най – сериозните болестите разпространявани благодарение на мухите са: коремния тиф и туберколозата, като в днешно време най-често мухите са главните причинители за диариите. Ето защо е добре популациите от мухи да се контролират навреме, колкото и безобидни да изглеждат тези насекоми.


Съвети за ограничаване броя на мухите

Особености и нововъведения при унищожаването на мухи