Мравки. Унищожаване на мравки

Мравки - унищожаване на мравки. Борба с мравките.

Мравките които съществуват по света в днешно време наброяват повече от 6000 вида. От всички видове мравки най-разпространена е фараоновата мравка, която е червена на цвят и произхожда от тропическите области. Фараоновата мравка е космополит и се среща във всички страни от Европейския континент включително и у нас.

Мравките се делят на мравки царици (майки), мравки работнички и мъжки мравки. Царицата мравка живее средно окло 40 седмици, мравките работнички 10 седмици, а мъжките мравки живеят до 3 седмици. Унищожаването на мравки е специфично и в нашата фирма се извършва с препарати с дълготрайно действие, които унищожават цялата колония от мравки.


Съвети при унищожаване на мравки