Мишки

Мишки – няколко поведенчески особенoсти отличаващи ги от плъховете

Мишките имат няколко специфични особеност в поведението и начина им на изхранване, които ги отличават от плъховете.

На първо място от значение е разликата в големината и теглото между мишка и плъх. Полово зрялата мишка - разбира се е много по-малка по размер от полово зрял плъх. Ето защо, ако обектът ви е нападнат от мишки, то най – вероятно местата от където са проникнали гризачите трябва да са с големината малко по – голяма от лешникова ядка, ако дупката е много по – голяма има вероятност да сте нападнати не от мишки а от плъхове.

Мишкта има още една главна особеност този път в поведението и на хранене. Докато плъховете изяждат по - големи количества храна, то мишките с малкият си размер далеч не са по - малко безвредни защото те обичат да нагризват огромно количество различни храни. Иначе казано отрицателните последствия при мишките са големи, защото макар и малки по размер те успяват благодарение на особеността си да нагризват храните, да причиняват огромни щети както в домовете на хората, така и в селкостпанските насъждения.

Никога не трябва да забравяме, че нагризвайки хранителни продукти мишките могат да ги заразят с пренасяни от тях болести.