Борба с хлебарки и други вредители. Унищожаване на насекоми и гризачи.

Препарат за къртици.

Предлагаме на вашето внимание подробно описание на специализиран препарат за къртици. Освен този продукт ние извършваме защита от къртици и чрез специални капсули които ги унищожават. Повече за спецификите на къртиците, както и за всички други методи за унищожаването им може да видите на старницата ни защита от къртици.

Опасен ли е препарата за околната среда?

Този препарат за къртици може да се използва за борба с къртици във всякакви обекти и не уврежда почвата, растителността, както и не вреди на хора и животни. Единствено не трябва да се употребява директно в зарибени водоеми, или на места където повърхностните води би могло да замърсят потоци или езера, нито пък в откритите за приливи места от бреговата ивица под средната висока водна линия.

Как се прилага препарата срещу къртици?

Свържете градинсикят маркуч за автоматичният разпръсквач на флакона на препарата срещу къртици и го прикрепете плътно към него. Счупете езичето на копчето на препарата където пише ON/OFF и го сложете да сочи към ON. Отворете крана за вода до край и започнете да нанасяте препарата срещу къртици по почвата. За по – добър ефект през първия ден обработете местата, по които няма нанесени щети от къртиците, така ще предотвратите последващи вреди. Изберете посока, в която искате да изгоните къртиците (най-добре от вътрешната страна на обекта към външната) и започнете да опръсквате с вашия препарат всеки ден по 10-20 крачки върху зоните нападнати от къртици. След опръскването с разтвора поливайте с вода около 15-20 мин. върху вече третираните площи и в продължение на 7 дена поливайте по същия начин само с вода върху третираното с препарат. Така препарата за борба с къртици ще проникне още по – навътре в почвата. След като веднъж вече сте изгонили къртиците от вашия обект, опръсквайте почвата с препарата за къртици в периметър от 3 метра около вашата собственост през интервали от 6 до 10 седмици. Най – добре около 7-8 седмица. Така ще предотвратите ново заселване на къртици във вашия обект.

Кога е добре да се нанася препарата за борба с къртици?

Препарата за борба с къртици е добре да се използва още при първите признаци за присъствие на къртици, както и превантивно в началото на пролетта, през лятото и в началото на есента.

Каква площ покрива нашият препарат за къртици?

Един флакон от този продукт е за покритие на около 900 - 1100 кв.м.

Съхранение.

Да се съхранява в оригинална опаковка с езичето на копчето сочещо към надписа OFF. Да е на сухо и хладно място, което е недостъпно за деца и животни.

! След приключване на работа с препарата, ако опаковаката е празна я измийте и предайте за рециклиране.

Каква площ покрива нашият препарат за къртици?

Един флакон от този продукт е за покритие на около 900 - 1100 кв.м.

Съхранение.

Да се съхранява в оригинална опаковка с езичето на копчето сочещо към надписа OFF. Да е на сухо и хладно място, което е недостъпно за деца и животни.

! След приключване на работа с препарата, ако опаковаката е празна я измийте и предайте за рециклиране.

От следващия линк може да поръчате и да видите актуални цени на всички препарати за подземни вредители