Нови методи за борба с комарите.

Нови методи за борба с комарите.

От скоро в търговската мрежа наизлязоха различни по размер и вид уреди за унищожаване на комари, но и доста нови препарати за по-широкоспектърен ефект. Истината е, че ако имате проблем с комарите е наи-добре първоначално да ни извикате за цялостно ударно изпръскване на обекта ви и след това да поставите такова устройство. Това се прави с цел максимално бързо свеждане до минимум на съществуващата популацията от комари чрез опръскване и последваща поддържка с електронен уред.