Комари – видове комари. Болести причинявани от комарите.

Комари – видове комари. Болести причинявани от комарите.

Комарите са кръвосмучещи насекоми разпространени в почти всички области на света. Те наброяват повече от 2000 вида. В България се срещат около 40 вида комари. Доказано е, че комарите са гостоприемници и преносите на повече от 50 вида вирусни и бактериални инфекции от които с най-голямо епидемиологично значение са маларията и енцефалитите. При комарите само женският индивид кръвосмуче, а мъжкият се храни със сокове от растения. Един женски комар снася от 80 до 250 яйца на влажни места или в застояла вода – в кладенци, дупки на дървета, блата и др.
Комарите у нас са най-активни през нощите на летните месеци, като предпочитат места със по-ниска температура и по-висока влажност.


Нововъведения при борбата с комарите.