Мерки за предотвратяване унапването от кърлеж

Мерки за предотвратяване унапването от кърлеж

За да се предпазим от кърлежите е добре да се избягва преминаването в места с по буйна растителност и висока влажност на въздуха, ако преминаването е наложително е добре да сме облечени в по светли или бели дрехи. Така ака попадне кърлеж върху вас ще може да го забележете по лесно и да го отстраните своевременно. В такива места е добре да се ходи и с високи ботуши, а при липса на такива, краищата на панталоните да са запретнати в чорапите, а краищата на ръкавите на дрехите да са плътно вързани. Така ще намалите риска от ухапване от кърлежи. Има и редица репелентни (отблъскващи) препарати които може да използвате.