Кърлежи. Унищожаване на кърлежи. Борба с кърлеж.

Кърлежи. Унищожаване на кърлежи (акари).

Унищожаването на кърлежи (акари) се нарича декаризация. Кърлежите са кръвосмучещи паразити. В България се срещат около 30 вида кърлежи. Тези паразити нападат както бозайници така и птици и влечуги, това спомага за бързото им и повсеместно разпространение. Пренасянето и разпространението на кърлежите в градовете, често пъти става и чрез популациите от плъхове.

Основна роля имат пасищните (иксодови) кърлежи. Този вид акари след като се насмучат с кръв от гостоприемника си (животно или човек), го напускат и прекарват останалата част от живота си във външна среда. В зависимост от вида си един женски кърлеж снася от 4000 до 16000 яица. Кърлежите са преносители на редица инфекциозни заболявания, сред които са: Ку-треска, Марсилска треска, Кримска-конго хеморагична треска, Туларемия, Кърлежови енцефалити и др.

В повечето случай заразяването от кърлежи става до 1-2 дни след впиванети им в гостоприемника, но понякога може да настъпи и след няколко часа. Заради това е добре отстраняването и унищожаването на запития в тялото кърлеж да става колкото е възможно по-скоро и от специализиран лекар или да се обадите в службите на РИОКОЗ (ХЕИ) за повече информация.


Как да предотвратим ухапване от кърлеж

Методи за професионално унищожаване на кърлежи