Пръскане срещу хлебарки

« Виж всичко за унищожаването на хлебарките

Пръскане срещу хлебарки

Пръскаме срещу хлебарки в търговски обекти и жилища. Ето няколко особености, които е добре да знаете при пръскане срещу хлебарки в големи обекти:

Да не са третирани помещенията с други препарати против хлебарки непосредствено преди идването на служители на фирмата ни.

Подлежащите на обработка помещенията да са с нормално поддържана хигиена, така пръскането срещу хлебарки ще е с по - дълготраен ефект.

Да няма оставени в близост до пода открити храни и течности.

Да се подсигури достъп на служителите ни до всички помешения уговорени за обработка

Да бъде уведомен персоналът в обработвания обект за предстоящата дезинсекция.

Да се подсигури човек който да наблюдава заедно с нашият ръководител работата на екипите ни в обработвания обект, с цел избягване на евентуални недоразумаения по отношение на изпълнение на възложените ни задачи.

Да получим приблизителна информация за количеството на хлебарките, дали и ако „да” с какво са били третирани,а също и от кога съществува проблемът с тях в конкретния обект.

Да се установи и съгласува точен ден и приблизителен час за провеждане на масови ДДД мероприятията.