Пръскане за хлебарки. Фирма за хлебарки.

« Виж всичко за унищожаването на хлебарките

Пръскане за хлебарки

Фирма за пръскане за хлебарки в търговски обекти и жилища. Ето няколко особености, които е добре да знаете при пръскане за хлебарки в жилища:

Не трябва да е третирано с други препарати против хлебарки непосредствено преди идването на наши служители.

Помещенията които ще се пръскат за хлебарки трябва да са с нормално поддържана хигиена.

Не трябва да има оставени открити течности и храни в близост до пода.

Нужно е да се подсигури достъп на служителите ни до всички помешения уговорени за обработка.