ХЕИ, РИОКОЗ

РИОКОЗ (ХЕИ) контрол


Борба с вредители - насекоми и гризачи под контрола на ХЕИ - РИОКОЗ

“Унищожител на вредители” е проект за професионална борба с вредителите, който се осъществява под контрола на РИОКОЗ - бившето ХЕИ.

Извършваме както еднократни обработки, така и сключваме целогодишни договори според изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ). Унищожаваме всякакви вредни насекоми и гризачи в търговски и битови обекти - жилища, ресторанти, бизнес сгради, болници, паркове и др.

Персоналът ни е квалифициран и притежава удостоверения от РИОКОЗ (ХЕИ) за професионална борба с вредните насекоми и гризачи, както и за извъшване на всякакви други ДДД мероприятия.

Работим само с препарати одобрени от МЗ, които са с нужните санитарни разрешителни и не вредят на хора и домашни любимци.

На вниманието на всички граждани: Уведомяваме Ви, че съгласно Наредба № 8 от 1992г. на Министерството на здравеопазването, РИОКОЗ (ХЕИ) вече не извършва услуги по дезинсекция (борба с насекоми) и дератизация (борба с гризачи). Тези мероприятия вече се извършрват само от специализирани фирми работещи под контрола на (РИОКОЗ) ХЕИ, които разполагат с професионална техника и висококлалифициран персонал преминал обучение в РИОКОЗ (ХЕИ).